Cách Edit Footer Menu trong WordPress

Cách Edit Footer Menu trong WordPress

Để Edit Footer Menu trong WordPress thực sự rất đơn giản. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn chỉnh sửa theo từng bước.

Footer Menu chính là phần dưới cùng của Website và xuất hiện trên hầu hết các trang của Website.

Footer Menu trong WordPress (1)
Footer Menu trong WordPress

Đây là phần thường không được các chủ Site quan tâm. Nhưng đây là nơi rất phù hợp để đính kèm những thông tin có tính bổ trợ như:

  • Bio về tác giả/công ty/sản phẩm/dịch vụ.Navigation Menu.
  • Bài viết mới nhất.
  • Lưu trữ.
  • Chính sách bảo hành.
  • Chính sách vận chuyển.

Để Edit, bạn có thể vào File footer.php. Nhưng hầu hết các Themes đều bổ trợ tính năng này có sẵn mà không cần đụng vào Code.

Có rất nhiều tính năng mà bạn có thể thêm vào Widget, chẳng hạn:

Lưu trữ.

  • Audio.
  • Lịch.
  • Danh mục.
  • Thư viện ảnh.
  • Navigation Menu.
Thêm Widgets vào Footer Menu

Bạn có thể thêm Link trỏ đến những trang hoặc danh mục khác nhau. Bằng cách:

Bước 1: Nhấn vào Appearance –> Menu –> Create Menu
Tạo Menu mới
Tạo Menu mới
Bước 2: Đặt tên cho Menu và bấm Create Menu.
Đặt tên Footer Menu
Đặt tên Footer Menu
Thêm Page vào Menu
Thêm Page vào Menu
Bước 4: Save Menu.

Sau khi tạo xong Menu, bước tiếp theo đơn giản chỉ là thêm Menu vào Footer.

Thêm Footer Menu vào Footer Area
Thêm Footer Menu vào Footer Area
Bước 6: Save.

Dòng chữ “Powered by …” thường xảy ra đối với những Website mới lập. Đây không phải là Widget nên sẽ không chỉnh sửa được theo cách trên.

Vào Themes –> Customizer –> Footer

Theme Customizer
Theme Customizer

Nhấn vào Footer –> Footer Bar

Edit Footer Text
Edit Footer Text

Bước cuối cùng, Publish.

Trong 1 vài trường hợp bạn muốn thêm đoạn code hay thêm những nút Social ở Footer, hãy cài đặt và kích hoạt Insert Header and Footer Plugin.

Tiếp đến, vào mục Setting –> Insert Headers and Footers –> Scripts in Footer –> Save.

Trên đây là bài viết về chỉnh sửa Footer Menu cho người mới bắt đầu.

Hope you guys like it. Peace.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *